Ammattiosastomme

Jäseniämme ovat tehyläiset, joiden työnantaja on Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki tai alueen HUS-lab ja -rtg. Jäseniä on noin 200. 

Tehyn Vihti-Karkkilan ao147 ry on muodostunut Vihdin ja Karkkilan ammattiosastojen yhdistyessä joulukuussa 2014. Ennen yhdistymistä ammattiosastot olivat toimineet yli 30 vuotta tahoillaan.

Tarkoituksenamme on toimia liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä. Me huolehdimme alueellisesta edunvalvonnasta yhdessä luottamusmiesten kanssa.

Tiedotamme toiminnasta ensisijaisesti kotisivuilla ja sähköpostilla. Meidät löytää myös facebookista (Tehy ao147) ja instagramista.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi                 

toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa

neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista

kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltotyötä sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta

järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa