Luottamusmies apunasi

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies. Hän hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Hän voi tehdä myös paikallisia sopimuksia. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen ollessa voimassa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.

Ammattiosastossamme on kaksi pääluottamusmiestä: Karviaisen ja Vihdin kunnan pääluottamusmiehet. Vihdin kunnan pääluottamusmies osaa auttaa Vihdin kunnan työntekijöitä ja Karviaisen pääluottamusmies osaa auttaa Karviaisen työntekijöitä.

Ota yhteys luottamusmieheen viereisistä linkeistä, kun tarvitset neuvoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • palkka
  • työaika
  • vuosiloma
  • sairausloma
  • perhevapaat
  • työsopimus
  • määräaikainen työsuhde.

Työelämäopas

Tehyn työelämäoppaasta voit myös löytää ratkaisun ongelmaasi.